Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Stanoviska FS

Pomůcka k podvodům na DPH

(13.12.2018)

GFŘ vydalo informaci k podvodům na DPH u AP. Informace ale obsahuje univerzální návod, jak testovat obchodního partnera, abychom nemohli být nařčení z účasti na podvodu na DPH. ...

Sdružení a DPH

(26.08.2017)

Od 1.7.17 byl upraven ZDPH ve věcech společnosti (dříve sdružení). GFŘ k tomu vydalo metodiku (která ale neřeší nejpalčivější problémy). Pro FO se jedná o novou velkou komplikaci. ...

Manka a DPH od 1.7.2017

(22.08.2017)

ZDPH od 1.7.2017 upravil postup plátců při zjištění mank. GFŘ k tomu vydalo informaci. ...

DPH a telekomunikační služby

(27.10.2016)

Od 1.10.16 platí režim PDP u telekomunikačních služeb a vyvolává řadu otázek. GFŘ k němu vydalo metodický pokyn. ...

DPH a nemovitosti, O + O

(24.10.2016)

GFŘ vydalo soubor otázek a odpovědí k aplikaci DPH na nemovitosti od roku 2016. ...

Bezúplatné příjmy u VPP

(16.03.2016)

GFŘ vydalo informaci k některým bezúplatným příjmům VPP, typicky příspěvkových organizací. Informace sice přináší svojí povrchností řadu nových otazníků, ale je to alespoň malý posun. ...

Poplatek na budoucí likvidaci solárních panelů FVE

(30.12.2015)

Info GFŘ ke způsobu nakládání s poplatkem na budoucí likvidaci solárních panelů FVE před legislativní úpravou pro rok 2016. ...

DPH, nemovitosti od 2016

(22.12.2015)

FS zveřejnila velice rozsáhlou informaci k tomu, jak nakládat s DPH u nemovitostí od 2016. ...

DPH, nemovitosti od 2015

(14.07.2015)

GFŘ vydalo informaci k uplatňování DPH u nemovitostí od roku 2015. ...

DPH, PDP od dubna 2015

(20.05.2015)

GFŘ vydalo informaci k aplikaci režimu PDP na vybraná plnění dle vyhlášky 361/2014. ...

DŘ, žádost o posečkání

(12.04.2015)

GFŘ vydalo novelizovanou informaci k podávání žádostí o posečkání (splátkové kalendáře). ...

Elektronická podání

(20.03.2015)

GFŘ vydalo rozsáhlou metodickou pomůcku (informaci) k elektronickým podáním v roce 2015. ...

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.