Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Aktuality

Novela ZDP k 1.7.22

(04.07.2022)

ZDP byl k 1.7.2022 opět novelizován. Níže uvádím odkaz na metodickou informaci GFŘ k této novele. Týká se zaměstnanců, kterým povolil zaměstnavatel tzv. nízkoemisní vozidlo (typicky elektroauta) i soukromému využití. Informaci najdete zde: https://ww...

Fikce doručení do datové schránky

(01.07.2022)

Rozšířený senát NSS rozhodl, že pokud končí desetidenní úložní lhůta do datové schránky ve volný den, tak je posledním dnem úložní lhůty až první následující pracovní den. Je to vlastně stejný princip, jako u každé jiné správní lhůty dle DŘ. ...

Informace k DAP za veřejně prospěšné poplatníky

(01.07.2022)

GFŘ vydalo informaci k tomu, jak zpracovávat DAP k dani z příjmů VPP. Upozorňuje v ní na častou chybu (např. u obcí), že se sice vylučují nezdaňované příjmy, ale zapomínají se vylučovat související náklady. Informaci najdete zde: https://www.financni...

Zpráva pro statutáry - cizince

(25.06.2022)

Členové statutárních orgánů, kteří jsou cizinci, se zatím prostřednictvím svých přístupových hesel do datovek nemohli dostat do DIS+. Pro ně je určena novinka, viz zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/financni-sp...

Průměrné ceny PHM

(16.06.2022)

Upozorňuji, že s účinností od 14.5. se v důsledku inflace upravila vyhláška MPSV č. 511/20221 ve věci průměrných cen PHM. Nově platí u naturalu 95 44,50 Kč,  natural 98 40,50 Kč, nafta 47,10 Kč, 1 kWh 6 Kč. ...

Metodika k novele zákona o dani silniční

(13.06.2022)

GFŘ vydalo metodickou informaci k novela zákona o dani silniční. Najdete ji zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani ...

Novela zákona o dani silniční

(12.06.2022)

Pod číslem 142/2022 vyšla novela zákona o silniční dani. Má účinnost od 1.7.2022, ale budeme se jí zpětně řídit za celý rok 2022. Třetí přechodné ustanovení novely říká: "Registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohot...

Daňové aktuality

(31.05.2022)

Dovolte mi předat několik informací vzešlých z dotazů na květnovém školení KDP: § 38zh ZDP hovoří o možnosti „současného“ podání DAP se ztrátou (za aktuální rok) a dodatečného DAP až za dva minulé roky, kde je tato ztráta využita. Absolutně současn...

Ocenění věci

(23.05.2022)

MF vydalo stanovisko k tomu, co rozumí tzv. reprodukční cenou (§29/1 ZDP), a celkový přístup k oceňování. Najdete zde: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-05-12_Stanovisko-k-reprodukcni-porizovaci-cene-po-1-1-2021.pdf ...

Další úprava cen PHM

(18.05.2022)

S účinností od 14.5. se zvyšují vyhláškové ceny benzínu na 44,50 Kč a nafty na 47,10 Kč. ...

Chystané daňové novinky

(12.05.2022)

Uvádím odkaz na stránky MF, kde nám jsou předestřeny některé chystané daňové novinky, údajně od 2023: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-p-47457 ...

Náhrada výdajů za exekuci a DPH

(03.05.2022)

Od roku 2022 si mohou (při splnění podmínek) zaměstnavatelé ve svůj prospěch z exekuované částky u zaměstnance měsíčně strhnout 50 Kč. Tato částka není předmětem DPH, nemá ani žádný vliv na uplatňování odpočtu DPH dle standardních pravidel. ...

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.