Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Pokyny D

GFŘ-D-29

(23.12.2018)

Pokyn stanoví pravidla ve věci promíjení pokut za porušení pravidel KH. Pokyn ve znění dodatku z 6.3. ...

GFŘ-D-33

(02.01.2018)

Pokyn upravuje pravidla pro možnost FO žádat o stanovení daně z příjmů paušální částkou. ...

D-334

(22.12.2015)

Z důvodu narůstající aktuálnosti dodatečně na náš web umisťuji pokyn D-334. Je aktuální zejména pro firmy, které mají spojenou osobu (např. matku) v zahraničí a obchodují s nimi. Čím je obchodování méně hmotné (např. za poradenství), tím je pokyn důl...

GFŘ-D-21

(14.02.2015)

Od roku 2015 se do daňového řádu vrací možnost promíjet příslušenství daně. Tuto novinku metodicky upravuje pokyn GFŘ-D-21. ...

GFŘ-D-22

(10.02.2015)

Jedná se o rozsáhlý vykládací pokyn k ZDP, který nahradil pokyn GFŘ-D-6. ...

GFŘ-D-17

(02.09.2014)

Tento pokyn zrušil pokyn GFŘ-D-15 a zabývá se podmínkami, kdy GFŘ může prominout sankce za porušení pravidel daných zákonem č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech. Typické to je pro situaci, kdy příjemce dotace poruší nějaká pravidla nakládání s dotac...

MF-4

(13.08.2014)

Pokyn stanovuje některé lhůty, které v rámci daňového řízení nestanovuje přímo daňový řád. ...

GFŘ-D-10

(29.11.2012)

Pokyn GFŘ upravující posuzování některých méně obvyklých obchodů s malou přidanou hodnotou mezi spojenými osobami. ...

GFŘ-D-13

(28.11.2012)

Další pokyn reagující na změny v daňové správě. Zabývá se umístěním daňových spisů. ...

GFŘ-D-12

(28.11.2012)

Pokyn daňové správy reagující na zásadní reorganizaci fiančních úřadů od 2013. ...

D-286

(11.06.2012)

Zdaňování nerezidentů. ...

D-285

(11.06.2012)

Vymezení závislé činnosti. ...

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.