Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

KV MF a KDP

duben 2016

(28.01.2017)

KV upřesňuje, které osvobozené příjmy by dle GFŘ měly FO oznámit, aby jim nehrozila sankce dle §38w ZDP. ...

únor 2016

(28.01.2017)

Rozsáhlý KV řeší z daňového pohledu problematiku sporných bezúplatných příjmů. ...

říjen 2015

(24.10.2015)

Tento KV z roku 2013 říká, že se výdaje za zpracování projektu na získání investiční dotace mají účtovat do nákladů a tyto náklady jsou daňově účinné. Zároveň se připouští postup, že cena projektu bude zahrnuta do ceny nové investice. ...

březen 2013

(24.03.2013)

Tento KV se zabývá problematikou omezení nákladových paušálů a dále omezením využití daňového zvýhodnění na děti od roku 2013 u spolupracujících osob. ...

Březen 2013

(23.03.2013)

Mezi KDP a GFŘ byl odsouhlasen významný koordinační výbor řešící vztah územních pracovišť a "mateřského FÚ" za podmínek reorganizace finanční správy, čili od roku 2013. ...

Únor 2013

(20.02.2013)

KV reaguje na změny ZP od roku 2012 a rozebírá, jak by měl zaměstnavatel reagovat (účtovat) na situaci, kdy si zaměstnanec nevybere dovolenou v roce, kdy mu na ni vzniknul nárok. Upozorňuji, že GFŘ vyjádřilo rozporný názor s textem předkladatelů, mat...

listopad 2012

(02.11.2012)

Rozsáhlý KV řeší uplatňování DPH u výrobců energie z obnovitelných zdrojů (typicky FVE) od roku 2013, kdy se mění pravidla. ...

duben 2012

(24.07.2012)

ento KV se zabývá stanovením okamžiku, ke kterému je nutno daňově pracovat se srážkovou daní. Má to význam zejména za situace, kdy se mění sazba srážkové daně v zákoně, nebo ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. ...

duben 2012

(24.07.2012)

Další KV k problematice PDP ve stavebnictví. ...

duben 2012

(24.07.2012)

Tento KV řeší, kdy se u dodatečných náprav nekvalitních dodávek jedná o situace, které je nutno promítnout či nepromítnout do DPH (sleva, úhrada škody, dodání náhradních dílů...). ...

květen 2008

(11.06.2012)

Dodanění poskytnutých záloh při přechodu z DE na PÚ. ...

květen 2009

(11.06.2012)

Úprava odpočtu dle §78 u TZ. ...

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.