Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Aktuality

Poslední novinky kolem podpor podnikatelů

(12.06.2020)

Uvádím výběr posledních významných epidemických novinek pro podnikatele a účetní z tohoto týdne: 1) Do 31.8. byl vládou prodloužen i režim A programu Antivirus. 2) Bylo schváleno prominutí všech sankcí těm, kteří podají DAP k dani z příjmů do 18.8....

Nejasnosti kolem bonusu pro společníky s.r.o.

(07.06.2020)

Finanční správa se vyjádřila k podmínkám poskytnutí kompenzačního bonusu pro společníky s.r.o., mj. výkladu pojmu "rodina". Pro leckoho to budou nepříjemná zjištění. Najdete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouz...

Antivirus C

(02.06.2020)

Program "Antivirus C" není programem nějakého ministerstva, ale bude se jednat o zákonnou úpravu. Bude-li zákon schválen, bude zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců prominuto soc.poj. placené zaměstnavatelem za měsíce červen - srpen. Zatím je vše v legis...

Covid - nájemné

(02.06.2020)

Sděluji, že plánovaný program MPO Covid - nájemné je nyní ve fázi schvalování na úrovni EU. Pokud se schválí, bude následně MPO vyhlášen. Podstatou je, že pronajímatel sníží nájemné za duben, květen a červen o 30%, nájemce zaplatí 20% a stát doplatí ...

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

(31.05.2020)

V květnu vydalo MF pokyn MF-17, který podává výklad MF na uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Najdete jej zde: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-8-2020-38405 ...

Centrální evidence exekucí

(30.05.2020)

Pokud se chce někdo přesvědčit, zda není proti jeho obchodnímu partnerovi vedena exekuce, může se zaregistrovat na dále uvedené stránce. Ale pozor, jak se na ní dole dočtete, některé exekuce v této databázi vedeny nejsou. Stránka: https://www.ceecr.c...

Podpora malých s.r.o.

(28.05.2020)

Finanční správa zahájila příjem žádostí o podporu společníků "malých s.r.o." Více zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/formular-zadosti-pomoc-spolecnikum-malych-sro-10710 ...

Definitivní řešení EET

(27.05.2020)

Poslanecká sněmovna 26.5. přehlasovala Senát a znamená to, že EET se v třetí vlně rozběhne od 1.1.2021. ...

Chyby u žádostí o kompenzační bonus

(25.05.2020)

Finanční správa upozorňuje na chyby při podávání žádostí o kompenzační bonus OSVČ, více zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/kompenzacni-bonus-pri-soubehu-svc-se-zamestnanim-10698 ...

Prodloužení lhůty pro projednání účetní závěrky na VH

(20.05.2020)

Upozorňuji, že zákonem č. 191/2020 byla mj. prodloužena lhůta pro projednání účetních závěrek valnými hromadami. Více na seminářích. ...

Využít 25?

(14.05.2020)

Ze své praxe vidím, že se mnoho OSVČ zbytečně obává využít podůrný program zvaný Pětadvacítka. Obavy asi vyplývají ze špatné znalosti příslušného zákona a z dezinformací běhajících po internetu. Na seminářích, které proběhnou v červnu, přítomné obezn...

Semináře v červnu

(11.05.2020)

Z důvodu odloženého a redukovaného rozsahu seminářů uvádím jen takto přehled seminářů v červnu: 2.6. OHK Pelhřimov 3.6. Třebíč 8.6. Příbram 9.6. JHK Písek 10.6. JHK Strakonice 11.6. SÚ Praha 15.6. JHK Tábor a Milevsko 16.6. JHK Prachatice 17...

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.