Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Stanoviska FS

DPH, sazby daně

(24.01.2015)

GFŘ vydalo informaci k uplatňování druhé snížené sazby DPH. ...

DŘ, informace k promíjení příslušenství

(26.12.2014)

GFŘ vydalo informaci k tomu, jak bude finanční správa postupovat od roku 2015 při nově povoleném individuálním promíjení příslušenství daně. ...

Upřesnění k definici nespolehlivého plátce

(22.08.2014)

GFŘ vydalo dosti novelizovanou informaci k tomu, jak posuzovat, kdo se stal nespolehlivým plátcem. Okruh důvodů pro toto označení se významně rozšířil. ...

Info GFŘ k osvobození od daně z nabytí NV

(20.08.2014)

GFŘ vydalo informaci k osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při prvním úplatném převodu u některých nových staveb dle §7 zákona o dani z nabytí NV. ...

Stanovisko k dani ze staveb

(02.02.2014)

Finanční správa vydala s KDP společné stanovisko k aplikaci daně z nemovitostí od 2014 v případě nedokončených staveb. Závěr říká, že ač to již zákon výslovně neřeší, dani ze staveb budou podléhat jen dokončené stavby. ...

DPH a FVE

(21.01.2014)

GFŘ vydalo rozsáhlou informaci k uplatňování DPH při provozu FVE. ...

DŘ, žádost o posečkání

(31.12.2013)

GFŘ vydalo iformaci k rozhodování o žádostech o posečkání dle §156 DŘ. ...

DPH, nespolehlivý plátce

(09.12.2013)

Finanční správa vydala informaci, která upravuje postup, jak určit, kdo je nespolehlivým plátcem. Novinkou je nový bod d) v popisu nespolehlivého plátce. ...

DPH, nemovitosti 2014

(09.12.2013)

GFŘ vydalo informaci k nakládání s DPH u nemovitostí od 2014 po právní revoluci v NOZ. ...

DzP, listopad 2013

(25.11.2013)

GFŘ vydalo další stanovisko k problému jak daňově postupovat u neralizovaných kurzových rozdílů (první vydalo v červnu 2012). Jednak konstatuje, že připouští oba postupy (zahrnout i nezahrnout do základu daně) a k postupu "nezahrnout" stanoví podmínk...

DPH, květen 2013

(16.05.2013)

GFŘ vydalo stanovisko k novele DPH od 2013 v oblasti pojišťovnictví. Činnost samostatných likvidátorů je nově zdanitelným plněním. Ve stanovisku se popisuje i postup při přefakturaci pojištění (na jednu stranu nutno respektovat princip hlavního a ved...

DPH, březen 2013

(31.03.2013)

GFŘ zveřejnilo velmi zajímavou informaci, ve které sděluje, že nebude využívat nástroj ručení při úhradě na tzv. nezveřejněný účet. Ukazuje se problematičnost tohoto nástroje, jeho velmi sporná aplikovatelnost, a že se jednalo o velký humbuk pro nic....

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.