Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Stručná rekapitulace situace ve věci daní

Publikováno: 19.03.2020

Vzhledem k nepřehlednosti a živelnosti inormací z posledních dnů se pokusím udělat stručnou rekapitulaci pro účetní k okamžiku vydání této aktuality:

- Ministyně financí vydala svoje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

- Nikomu není prodloužen termín pro podávání DAP k daním z příjmů. PO i FO ale budou prominuty sankce za pozdní podání DAP i pozdní úhradu daně do 1.7.20. Není nutno dokládat souvislost s epidemií.

- Výše uvedeným prominutím sankcí není dotčena povinnost oznámit ve lhůtě do 1.4. případné přijetí osvobozených příjmů nad 5 mil Kč dle §38v ZDP.

- Plošně jsou prominuty pokuty 1 tis Kč za pozdě podané KH (bez výzvy správce daně) v období březen až červenec 2020.

- Nejsou prominuty sankce za pozdě podané DAP k DPH (pokuta za pozdní tvrzení) ani za prodlení s platbou DPH (úroky z prodlení). Lze ale žádat o posečkání včetně prominutí úroků z posečkání (splátkový kalendář), nebo o prominutí úroků z prodlení. Bude-li takové žádosti vyhověno, promíjí se automaticky pokuta za prodlení s podáním DAP. Žádosti jsou nyní osvobozeny od správního poplatku, budou-li podány do 31.7.20.

- Zatím není jasné, jak to bude s případnými úlevami u soc. a zdr. pojistného OSVČ.

- Nikomu nedoporučuji oddalovat to, co lze udělat nyní (s poukazem na výše uvedené úlevy). V naší branži se práce valí bez přestávky a případné odložení práce do 2.Q nám způsobí jen větší bolest hlavy v budoucnosti.

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.