Náměstí TGM 1, Příbram 1, 261 01
+ 420 318 628 777
info@finvest.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Konečná podoba kompenzačního bonusu

Publikováno: 17.04.2020

15.4. nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 o kompenzačním bonusu pro OSVČ (tzv. Pětadvacítka). Konečná podoba pomoci je hodně vzdálená původní představě ministryně Schillerové. Provedu stručné shrnutí:

Nárok mají všechny OSVČ, kromě těch, které vykonávají zaměstnání, kde jsou nemocensky pojištěny (nejsou vyloučeny spolupracující osoby). Pro vznik nároku není nutné nic prokazovat. Není ani nutné, aby byla provozovna uzavřena. Postačí, když byl podnikatel jakkoliv omezen na svém podnikání (např. omezení poptávky po produktech podnikatele), přesně to najdete v §3 zákona. Podnikatel splnění podmínky v žádosti jen čestně prohlásí. Tento bonus má procesně charakter vratky daně z příjmů. To znamená, že se nejedná o zdanitelný příjem, nevstoupí ani do VZ pojistných. Žádost je možné podat i ve formátu pdf (s podpisem), odesláno obyčejným mailem, a to nejpozději do 30.6.2020.

Odběr novinek

Chcete-li dostávat novinky e-mailem, uveďte svůj e-mail níže a odešlete.