Kontakty
Finvest Příbram s.r.o.
Náměstí TGM 1
261 01 Příbram 1
+420 318 628 777
info@finvest.cz
Vyhledávání
Odběr novinek
Pro odebírání informací o nových aktualitách a obsahu účetního profi vyplňte Váš emailJe potřeba vyplnit validní emailovou adresu!

Aktuality - připravuje pro vás Ing. Václav Dvořák, daňový poradceObchody s osobami požívajícími výsady a imunitu


02.03.2017

Již jsem zažil pár dotazů, jak se zachovat, když k podnikateli přijde nakupovat např. diplomat. Je to důležité zejména pro účely DPH. Koho se to netýká, ať dál nečte, GFŘ pro tyto situace zveřejnilo informaci, kterou najdete zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_Info_pro_prodejce_poskytujici_plneni_osobam_pozivajicim_vysad_a_imunit.pdfZdanění odměn rozhodčích


26.02.2017

Jsme v období, ve kterém řešíme zdaňování jasných, ale i nejasných situací. K těm nejasným mohou patřit sportovci nebo rozhodčí. GFŘ vydalo stanovisko ke zdaňování fotbalových rozhdčích. Domnívám se, že myšlenky obsažené ve stanovisku lze použít i na jiné rozhodčí a také na sportovce. Pro toho, kdo nechce číst více, tak zjednodušeně: činnost rozhodčích může být závislou činností, ale nejčastěji je činností dle §7/1/c ZDP, na kterou lze použít paušální náklady 40%, daní se i "cestovní náhrady". Stanovisko ve svém závěru odkazuje na jeden zajímavý KV z 2015 a najdete je zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/f-novinky/rozhodci_2017_02.pdfEET a zásilkové služby


22.02.2017

GFŘ zveřejnilo materiál k EET, zabývající se zásilkami dopravovanými prostřednictvím jiných dopravců (zásilkové obchody). Podle materiálu někdy vzniká povinnost EET (při přímém a nepřímém zastoupení), jindy ne (materiál to nazývá "model prostředník"). Problémem bude srozumitelně poznat, ve kterém modelu se zásilkový obchod nachází. Informaci najdete zde: http://www.etrzby.cz/cs/Trzby-prijate-prostrednictvim-dopravcu?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_22_02_2017&utm_content=content_EET_uctenka_dobirkyMinoritní činnosti v EET


15.02.2017

Kdo si chce na 7 stránkách počíst, co to je v EET minoritní činnost, tak zde:  http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Doplneni_Metodickeho_pokynu_k_aplikaci_zakona_o_evidenci_trzeb.pdfSazba daně u novin a časopisů


15.02.2017

Ve Sbírce zákonů vyšla novela ZDPH, která snižuje sazbu daně u novin a časopisů na 10%. Novela je účinná od 1.3.17, více se můžete dozvědět zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2017/Snizen-sazby-DPH-u-novin-a-casopisu-7896Statistika a EET


09.02.2017

ČSÚ a MF rozdílně komentují dosavadní efekty EET. Myslím, že zatím je na takové soudy brzy, nicméně odkazuji na vyjádření finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2017/cisla-financni-spravy-o-rustu-trzeb-se-o-7871Otázky a odpovědi k závislé činnosti


06.02.2017

GFŘ vydalo před pár dny informaci k aplikaci daně ze závislé činnosti. Tuto informaci doplnila o otázky a odpovědi, které najdete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti/Aktualni-dotazy-a-odpovedi-k-DzP-FO-ze-zavisle-cinnosti-2016-a-2017-7861Kuchařka na závislou činnost


06.02.2017

Na řadě seminářů jsem odkazoval na materiál GFŘ, který jsem nazval "kuchařkou na závislou činnost". Na této adrese najdete stejný materiál upravený pro roky 2016 a 2017: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2017/Prijmy-ze-zavisle-cinnosti-pro-rok-2016-2017-7850PDP a elektronické komunikace


05.02.2017

GFŘ upravilo svoji informaci ze září 2016, ve které radilo, kdy uplatňovat PDP u elektronických komunikací (nejčastěji telefony). Původní návod byl mj. pozměněn tak, že již tento režim platí pouze pro registrované obchodníky v této oblasti a neplatí v případech, kdy dochází k pouhé přefakturaci bez dosažení zisku. Kdo se ale řídil špatnou informací ze září, nebude postižen (to je hezké). Pro drtivou většinu firem, které se nepohybují v tomto byznysu, to znamená, že nejsou pro dodavatele těchto služeb (Vodafon, O2...) obchodníky, což znamená, že jim tito dodavatelé mají fakturovat ve standardním režimu, nikoliv v PDP. Informaci najdete zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017-02-02_Dodatek_k_Informaci_GFR_k_aplikaci_rezimu_preneseni_danove_povinnosti_u_poskytnuti_sluzby_el_komunikaci.pdfPojistné a paušální daň.


27.01.2017

Sděluji zájemcům o paušální daň dle §7a ZDP, že pro účely sociáního a zdravotního pojištění a vyplnění Přehledů se za zdanitelné příjmy a uznatelné náklady považují předpokládané příjmy a výdaje, ze kterých vycházel správce daně při stanovení paušální daně. Najdete to v §5b/1 z.č. 589/1992 (soc.poj.) a v §3a/1 z.č. 592/1992 (zdr.poj.).<< < . . 7 8 9 10 > >>